Tình trạng ban đầu của chị Ly

Chị Nguyễn Thu Nguyệt 

GỌI HÂN HÂN                      ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Kết quả điều trị

Kết quả điều trị

Phản hồi của chị Nguyệt sau khi trị nám thành công tại Hân Hân